Nauczanie wygłoszone w czasie pierwszego spotkania Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie w Irlandii.