Założycielem Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie jest ks. Franciszek Blachnicki.

 

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości razem ze współmałżonkiem. Pomaga to w budowaniu jedności, a tym samym stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Elementami formacyjnymi są:

  • Codzienna modlitwa osobista, połączona z lekturą Pisma Świętego. Jest to tak zwany: Namiot Spotkania.
  • Codzienna modlitwa małżeńska,
  • Codzienna modlitwa rodzinna,
  • Raz w miesiącu dialog małżeński i wynikająca z niego Reguła Życia, czyli systematyczna praca nad sobą,
  • Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych,
  • Raz w roku udział w rekolekcjach.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach członków wspólnoty. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);

- modlitwy (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym i tajemnica różańca)

formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu).   

Tekst na podstawie informacji ze strony Domowego Kościoła w Polsce www.dk.oaza.pl

 

 

Powstanie Domowego Kościoła w Irlandii, kliknij tutaj