Dnia 18 marca 2019 odbył się w Domu Werbistów w Maynooth Wielkopostny Dzień Wspólnoty
Ruchu ŚwiatŁo-Życie, rejonu Dublin. Tematem spotkania było “Świadectwo – Codzienność Ucznia Pana”.
W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście rodzin Domowego Kościoła z rejonu Dublin,
kilka osób ze Wspólnoty Dorosłych, o. Marek Cul OP, duszpasterz Polaków w Galway,
ks. Wadzim Us SChr, duszpasterz Polaków w parafii św. Audoen’a w Dublinie,
oraz gospodarz domu i Moderator DK Rejonu Dublin, o. Bartłomiej Parys SVD.

Dzień Wspólnoty rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego. Po modlitwie nastąpiło zawiązanie
wspólnoty, przedstawienie kręgów uczestniczących w Dniu Wspólnoty oraz odczytanie Listu Jedności
otrzymanego od Marii i Ryszarda Karolewskich, odpowiedzialnych za łączność z kręgami DK w
Europie Zachodniej.


Następnie uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonej przez o. Marka na temat “Świadectwo –
Codzienność Ucznia Pana” w oparciu o książki ks. Franciszka Blachnickiego “Została nam powierzona
Ewangelia” i Dr. Scott Hahn’a “Evangelizing Catholics”.


O. Marek przypomniał, że ewangelizacja to dawanie świadectwa o rzeczywistości, która stała się
naszym udziałem i która może stać się udziałem tych, których ewangelizujemy. Innymi słowy,
ewangelizacja to dzielenie się naszym doświadczeniem wiary w Jezusa Chrystusa. To dzielenie się
naszym doświadczeniem tego, że pełnię życia odnajdujemy tylko w osobie Jezusa Chrystusa a jego
miłość jest namacalna, konkretna i przemienia nas wyzwalając z lęku, grzechu, ludzkich ograniczeń,
choroby i śmierci.


O. Marek zwrócił również uwagę na to, że jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie.
Niemniej, musimy to czynić w sposób uporządkowany tzn. powinniśmy zacząć od ewangelizowania
samych siebie, współmałżonka i naszych dzieci, pamiętając, że to my, rodzice, jesteśmy
odpowiedzialni za przekazanie wiary naszym dzieciom. Jednak aby to było możliwe, nasze rodziny
powinny być miejscem modlitwy, żywej wiary i świadectwa dnia codziennego. O. Marek zauważył, że
żyjąc w dobie kryzysu rodziny, właśnie my - rodziny chrześcijańskie, jesteśmy szczególnie wezwani do
ewangelizacji i dawania świadectwa.


Po konferencji spotkaliśmy się w małych grupach aby pochylić się nad tekstami Papieża Franciszka i
kontynuowaliśmy temat wezwania do dawania świadectwa o Chrystusie i ewangelizacji, szczególnie
w odniesieniu do ludzi młodych, naszych rodzin i środowisk w których żyjemy i pracujemy.
Kolejnym punktem Dnia Wspólnoty była przerwa na posiłek i budowanie relacji. Po tym czasie kilku
uczestników podzieliło się swoimi doświadczeniami z posługi ewangelizacyjnej. Mówiący zauważyli,
że aby ewangelizować trzeba uznać zbawczą moc Jezusa, oraz zaufać Duchowi Świętemu, że obdarzy
nas łaskami potrzebnymi w konkretnej sytuacji ewangelizacyjnej. Ta część spotkania zakończyła się
przypomnieniem, że świadectwo powinno być krótkie, radosne i skoncentrowane na Chrystusie.
Po przerwie udaliśmy się do kaplicy na Namiot Spotkania, po którym nastąpił centralny punkt Dnia
Wspólnoty - uroczysta Eucharystia, którą celebrowaliśmy z naszymi dziećmi i Diakonią
Wychowawczą.


Dzień Wspólnoty tradycyjnie zakończyliśmy radosną agapą. Chwała Panu!

Agnieszka Szwanda

Comments powered by CComment

Ostatnio dodane