Relacja z Paschalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Rejonie Dublin.


W niedzielę,  12 maja 2019 roku, w Domu Ojców Misjonarzy Werbistów w Maynooth, nasza wspólnota Domowego Kościoła (DK) rejonu Dublin, przeżywała Paschalny Dzień Wspólnoty (DW) Ruchu Światło-Życie. Temat dnia brzmiał: “Charyzmaty i Dary w Służbie Wspólnocie”. W spotkaniu uczestniczyło około 30 rodzin z kręgów DK, kilka osób ze Wspólnoty Dorosłych oraz nasz Moderator Rejonowy DK o. Bartłomiej Parys, SVD.

Dzień Wspólnoty rozpoczęliśmy wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Następnie krótko przedstawiły się kręgi uczestniczące w DW. Ze szczególną radością przywitaliśmy uczestników najmłodszych kręgów z Dublina, Galway i Newbridge, krąg Galway I, który przyjechał w komplecie, oraz osoby, które przyjechały aż z DK rejonu Cork, aby nam pomóc w Diakonii Wychowawczej.


Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez o. Bartłomieja nt. “Charyzmat – Diakonia – Wspólnota”.  O. Bartłomiej zaznaczył, że charyzmat to dar Ducha Świętego udzielany człowiekowi do pełnienia konkretnej posługi we wspólnocie. Diakonia zaś to służba wypływająca z uświadomienia sobie otrzymanego od Boga daru. Kościół to nie piramida stanowisk lecz wspólnota osób wierzących pełniących w nim różne role: każdy z nas ma tu swoje miejsce, które wypełnia  swoim zaangażowaniem i posługą. Dary Ducha Świętego, które otrzymujemy za darmo od Boga poprzez sakramenty święte, trzeba przemodlić aby móc je rozeznać i w pełni przyjąć. Każdy otrzymuje tyle daru ile może otrzymać, podołać by je rozwinąć i służyć nimi w Kościele, społeczeństwie, w świecie. Podejmując się posługi należy pamiętać, że jest ona często związana z krzyżem i trudnościami. Chrześcijanin jednak wie, że w tej posłudze nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie lecz robimy to dla Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Rz 14, 7-8). Dary Ducha Świętego rozwijamy i pomnażamy, gdy służymy nimi w społeczeństwie, a stają się one bezużyteczne gdy zatrzymujemy je tylko dla siebie lub odkładamy na jakąś odległą przyszłość.


Po konferencji udaliśmy się do kaplicy na Namiot Spotkania by na osobistej modlitwie rozważać Słowo Boże tego Dnia.


W przerwie na posiłek był czas dla rodzin i budowanie relacji z innymi.


Kolejnym punktem DW były warsztaty w małych grupach, podczas których rozważaliśmy różnorodność darów, które każdy z nas otrzymał oraz jak można je wykorzystać w służbie wspólnocie.


Następnie spotkaliśmy się wszyscy razem, a kilku uczestników podzieliło się swoimi świadectwami tego, co zawdzięczają Domowemu Kościołowi i jak formacja w DK wpływa na ich rodziny i decyzje życiowe. Po tych budujących świadectwach udaliśmy się do kaplicy na uroczystą Eucharystię, którą celebrowaliśmy wraz z naszym kapłanem, naszymi dziećmi i diakonią wychowawczą. 


Tradycyjnie, Dzień Wspólnoty zakończyliśmy wspólną Agapą. Pogoda była piękna więc był to piknik w terenie zielonym. Chwała Panu! 


(PSz)

 

Comments powered by CComment

Ostatnio dodane