Spotkania Diakonii Modlitwy mają kluczowe znaczenie dla owocności naszego Ruchu Światło-Życie oraz Domowego Kościoła, który jest jego częścią. Ojciec Franciszek Blachnicki podkreślał, że służąc sprawie odnowy Kościoła musimy w modlitwie znajdywać oparcie.


Rola spotkań Diakonii, to po pierwsze możliwość formacji życia modlitewnego: swoista "Szkoła Modlitwy". Ten aspekt od samego zarania był ważny w duchowości Ruchu. Z drugiej strony są one przestrzenią modlitwy za Ruch i jego wzrost, miejscem rozwiązywania napotykanych trudności, upraszaniem łask oraz przyjmowaniem przez naszą Wspólnotę tego co Duch mówi do Kościoła, którego jesteśmy częścią i czym nas chce obdarzyć. Innymi słowy, spotkania te są duchową posługą jaką czynimy dla innych we Wspólnocie.

 

Ks. Blachnicki nakreślił wizję Diakonii Modlitwy i po zastosowaniu koniecznej adaptacji do naszych warunków rozwoju charyzmatu Światło-Życie w Irlandii, możemy przyjąć za swoją.

"Diakonia modlitwy. Musi być widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. W tej chwili są w naszych parafiach tak wielkie problemy do rozwiązania, że bez nadzwyczajnych darów modlitwy, nadzwyczajnych darów Ducha Świętego nie zdołamy ich rozwiązać. Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna."


o. Bartłomiej Parys, SVD

 

Zapraszamy do odsłuchania nauczania z pierwszego spotkania Diakonii Modlitwy, które we wstępie ukazuje, czym jest Diakonia Modlitwy - Kliknij tutaj

 

 

Write comment (1 Comment)
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)

Zapis nauczań wygłoszonych w czasie Oazy Modlitwy Ruchu Światło-Życie odbywającej się w dniach 4 - 6 sierpnia 2017 w Clonmacnois w Irlandii.

Write comment (0 Comments)