Nauczanie wygłoszone dla Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie w Irlandii 16 lutego 2018 r w Kościele oo. Jezuitów w Dublinie.